Tài khoản

Công ty CPĐT XD & PT Thương mại Nhật Minh

Số tài khoản: 14010206026320

Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình

 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com