Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

Địa chỉ trụ sở: Bạch Trữ – Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội

Văn phòng GD: DM 13-6 Đất làng nghề Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội

Email: nganhnuoc.nhatminh@gmail.com

Website: nganhnuocnhatminh.com

MST: 0106564824

STK: 1410206026320 – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Mỹ Đình, Hà Nội

ĐT: 0246.674.4433 – 0246.687.4789

Hotline: 0978.884.448

 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com