Hợp đồng. khách hàng Nhật Minh đã đang cung cấp, phục vụ (cập nhật ghi đè)

Công ty Nhật Minh đăng tải Hợp đồng Kinh tế với khách hàng trong thời hạn hợp đồng còn giá trị và đã có văn bản được thông qua xin phép các bên. Trong trường hợp quý khách hàng thay đổi ý kiến hoặc có yêu cầu gỡ xuống xin liên hệ với công ty Nhật Minh chúng tôi.

Việc này chỉ đơn thuần để khách hàng hiện tại cũng như trong tương lai của Nhật Minh chúng tôi có thêm nhiều thông tin trực quan và khách quan chứ không hề có mục đích thương mại hay làm lộ thông tin thương mại.

Xin trân thành cảm ơn!!

11.12.2018

01.10.2018

02.01.2019

05.11.2018 (2)

05.11.2018

07.01.2019

07.06.2018

08.11.2018

10.8.2018

10.9.2018

11.12.2018

14.12.2018.2

14.12.2018

15.11.2018.2

15.11.2018

19.01.2019

19.10.2018

22.11.2018

23.10.2018

24.07.2018

27.02.2019

28.11.2018

Thông tin về dịch vụ chúng tôi cung cấp tại đây


Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com