Cút ren trong hdpe ép zoăng

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Cút ren trong hdpe D20 ép zoăng Ø m
Cút ren trong hdpe D25 ép zoăng Ø m
Cút ren trong hdpe D32 ép zoăng Ø m
Cút ren trong hdpe D40 ép zoăng Ø m
Cút ren trong hdpe D50 ép zoăng Ø m
Cút ren trong hdpe D63 ép zoăng Ø m

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com