Ống PVC Tiền Phong Class 6

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D60 25 60Ø 6.7mm m 98,000 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D75 25 75Ø 8.4mm m 141,500 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D90 16 90Ø 6.7mm m 139,400 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D110 16 110Ø 8.1mm m 209,700 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D125 16 125Ø 9.2mm m 258,600 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D140 16 160Ø 10.3mm m 330,700 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D160 16 160Ø 11.8mm m 429,300 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D180 16 180Ø 13.3 m 544,000 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D200 16 200Ø 14.7 m 669,300 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D225 16 225Ø 16.6mm m 832,000 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D250 16 250Ø 18.4mm m 1,079,800 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D280 16 280Ø 20.6mm m 1,295,100 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D315 16 315Ø 23.2mm m 1,637,600 
Ống PVC Tiền Phong Class 6 D355 16 355Ø 26.1mm m 2,086,000 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com