Ống PVC Tiền Phong là sản phẩm tiêu biểu cho ống nhựa Tiền Phong và đi liền với tên tuổi của nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Được coi là sản phẩm ống nhựa PVC đầu tiên của Việt Nam.

Xây nhà là mua ống PVC tiền phong. Có mặt ở khắp mọi miền Tổ Quốc và ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng. Chất lượng luôn đảm bảo ổn định cũng như đa dạng sản phẩm là ưu thế rất lớn. Không chỉ có thế mà ống pvc tiền phong đạt được vị thế số 1 hôm nay. Phần cốt lõi nằm ở tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã rất nỗ lực và thành công trong vai trò quản lý, nghiên cứu và hăng say lao động. Một sản phẩm ống nước nội địa nhưng có vị thế số 1 về chất lượng và giá thành. Điều này thật may mắn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com