Ống HDPE - PE 100

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống HDPE D110 PN10 10 110Ø 6.6mm m 166,200 
Ống HDPE D110 PN12.5 12.5 110Ø 8.1mm m 198,600 
Ống HDPE D110 PN16 16 110Ø 10mm m 239,800 
Ống HDPE D110 PN20 20 110Ø 12.3mm m 288,600 
Ống HDPE D110 PN6 6 110Ø 4.2mm m 107,000 
Ống HDPE D110 PN8 8 110Ø 5.3mm m 132,900 
Ống HDPE D125 PN10 10 125Ø 7.4mm m 209,800 
Ống HDPE D125 PN12.5 12.5 125Ø 9.2mm m 255,700 
Ống HDPE D125 PN16 16 125Ø 11.4mm m 310,200 
Ống HDPE D125 PN20 20 125Ø 14mm m 369,900 
Ống HDPE D125 PN6 6 125Ø 4.8mm m 138,400 
Ống HDPE D125 PN8 8 125Ø 6mm m 171,600