Van PPR Dekkko

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Van bi nhựa PPR Dekko D20 20Ø c 177,500 
Van bi nhựa PPR Dekko D25 25Ø c 238,200 
Van bi rắc co PPR Dekko D40 40Ø c 500,000 
Van bi rắc co PPR Dekko D50 50Ø c 650,000 
Van bi tay ba cạnh PPR Dekko D20 20Ø c 391,600 
Van bi tay ba cạnh PPR Dekko D25 25Ø c 413,500 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D20 20Ø c 199,500 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D25 25Ø c 233,100 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D32 32Ø c 330,800 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D40 40Ø c 555,000 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D50 50Ø c 855,000 
Van cửa đồng tay nhựa PPR Dekko D63 63Ø c 1,330,000 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com